អត្រាលំហូរ Peristaltic Pump

 • BT100l-1A

  BT100l-1A

  ទិន្នផលកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់ និងអាចជង់ក្បាលបូមច្រើន។

  អេក្រង់ LCD ម៉ាទ្រីស 128×64 dot ទាំងអត្រាលំហូរ និងល្បឿនម៉ូទ័រ

  មុខងារក្រិតអត្រាលំហូរ

  អត្រាលំហូរតែមួយ≤380ml / នាទី។