ស៊េរី DGs ច្រើនប៉ុស្តិ៍

 • Multi-Channel DGseries

  ស៊េរី DGs ច្រើនប៉ុស្តិ៍

  ការផ្ទេរលំហូរមីក្រូជាក់លាក់

  លៃតម្រូវគម្លាតនៃការចុចបំពង់ដោយ rachet

  6 rollers: លំហូរខ្ពស់;10 rollers: pulsation ទាប

  ប្រអប់ព្រីនឯករាជ្យ៖ ធ្វើពី POM ប្រើប្រាស់បានយូរ និងភាពឆបគ្នានៃសារធាតុគីមីដ៏ល្អ