អេក្រង់ប៉ះម៉ាស៊ីនបូម Peristaltic

  • CT100-1A

    CT100-1A

    ការរចនាសំបកលោហៈ ប៊ូតុង និងការបង្ហាញទទួលយកការរចនា ergonomic និងបង្កើតជាមុំ 30° ជាមួយនឹងផ្ដេក

    ធន់នឹងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង ធន់នឹងច្រេះ

    បង្ហាញជាភាសាចិន និងអង់គ្លេស ល្បឿនត្រូវបានកើនឡើងដល់ 200rpm ហើយការគ្រប់គ្រងអេក្រង់ប៉ះអាចដឹងពីការជួបប្រជុំរងសាមញ្ញ ពេលវេលា និងបរិមាណ និងការជួបប្រជុំរងជាបន្តបន្ទាប់។ការធ្វើតេស្តលំហូរ និងមុខងារផ្សេងទៀត។