សូមស្វាគមន៍មកកាន់ BEA

Pulsation ទាប

 • Low Pulsation DMD15

  Pulsation ទាប DMD15

  សម្ភារៈ PPS ដែលមានភាពធន់ទ្រាំល្អចំពោះអាស៊ីតអាល់កាឡាំង

  រចនាសម្ព័ន្ធសំណងដំណាក់កាលដើម្បីកាត់បន្ថយការ pulsation

  ទំហំបង្រួម ការផ្គុំបំពង់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ សមរម្យសម្រាប់ការបំពេញកម្រិតមីក្រូត្រឹមត្រូវ។

  អត្រាលំហូរ ≤960ml / នាទី។